مقالات

نوامبر 3, 2015

نیستاگموس

نیستاگموس: به حرکات غیر ارادی و ریتمیک چشمی ، نیستاگموس گفته می شود که دارای یک فاز رفت و یک فاز برگشت است . این حرکات […]
نوامبر 3, 2015

افتادگی پلک

افتادگی پلک به افتادگی پلک فوقانی پتوز گفته می شود . این افتادگی ممکن است خفیف باشد و یا تمامی مردمک را بپوشاند . در برخی […]
نوامبر 3, 2015

تنبلی چشم

تنبلی چشم ( آمبلوپی ): تنبلی چشم در حدود 3 درصد از افراد دیده می شود . تنبلی چشم زمانی رخ می دهد که چشم در […]
دسامبر 26, 2015

انحراف چشم و درمان

انحراف چشم: انحراف چشم شايد واضح بوده و یا آنکه صرفا بعضی اوقات وجود داشته باشد. در انحراف چشم، در شکلي که یک چشم به سمت […]