نشانی کلینیک


آدرس:تهران ـ میدان ونک ـ ابتدای بزرگراه حقانی ـ نرسیده به گاندی جنوبی ـ پلاک ۷۲ـ ساختمان پزشکان ۷۲ ونک

تلفن

۰۲۱-۱۲۳۴۵۶۷۸۹

فاکس

۰۲۱-۱۲۳۴۵۶۷۸۹

SEND A MESSAGE